Tarjouskauppa

Tarjouskauppa vauhdittaa asuntokauppaa

Koti ja Kontu -tarjouskauppa-palveluun sopivat parhaiten asunnot, joista on paljon kysyntää. Myös erityislaatuiset asunnot ovat hyvä kohde, sillä niiden hinta muodostuu usein monesta osatekijästä.

Asunnon hinta tarjouskaupassa

Koti ja Kontu -tarjouskauppa on kauppatapa, jossa kiinteistönvälittäjä (LKV) määrittelee yhdessä myyjän kanssa kohteelle (esim. asunto-osake tai kiinteistö) velattoman lähtöhinnan. Lähtöhinta asetetaan selvästi käypää markkinahintaa alemmaksi, jotta hinta herättäisi laajasti ostajien mielenkiinnon. Tällöin ostajan kynnys tehdä ostotarjous on matalampi. Alle lähtöhinnan ei ostotarjouksia oteta vastaan.

Ostotarjous tarjouskaupassa

Ostajaehdokkaat tekevät Koti ja Kontu -tarjouskauppa-kohteista kirjalliset tarjoukset. Välittäjä varmistaa, että niihin merkitään myös mahdolliset ehdot.

Ostajaehdokkaat tekevät tarjoukset velattomasta lähtöhinnasta ylöspäin. 
Tarjousten on oltava voimassa vähintään 48 tuntia, jotta muut ostajaehdokkaat ehtivät tehdä oman tarjouksensa. Välittäjä esittelee tarjoukset heti myyjälle, joka voi joko hylätä tai hyväksyä tarjouksen, aikaisintaan sen oltua voimassa 44 tuntia. Jos myyjä ei vastaa tarjoukseen, niin tarjous raukeaa automaattisesti. Myyjä ei voi tehdä vastatarjousta, kuten perinteisessä asuntokaupassa.

Ostajaehdokkaiden tekemät tarjoukset ovat kaikkien nähtävillä internetissä ja kaikilla tarjoajilla on mahdollisuus myös korottaa omaa tarjoustaan uudella tarjouksella.

Asunnon kauppa tarjouskaupassa

Lopullinen myyntihinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Myyjä päättää kenelle hän myy, millä hinnalla, millä ehdoilla ja myös sen, myykö hän kohdetta lainkaan. Tarjouskaupan päättyessä saavat sekä seuraajat että tarjouksentekijät siitä tiedon.

Kohteesta kiinnostuneet voivat myös ilmoittautua kohteen seuraajiksi tarjouskauppa-sivulla olevalla lomakkeella. Seuraajat saavat tiedon sähköpostiinsa aina, kun kohteeseen tulee uusia tarjouksia. Tarjouskauppa-sivulta on nähtävissä kohteen seuraajien lukumäärä.

Kiinnostuitko Koti ja Kontu -tarjouskaupasta? Jos olet ostamassa tai myymässä, niin ota yhteyttä välittäjäämme, niin kerromme lisää.