Asiakastiedon kerääminen ja rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä:

Visiokolmio Oy/Koti ja Kontu, Asemakatu 11 B 45, 40100 Jyväskylä.

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Saul Lintupuu, Asemakatu 11 B 45, 40100 Jyväskylä, p. 0458 856 456, saul.lintupuu(at)kotijakontu.fi

 1. Rekisterin nimi:

Koti ja Kontu LKV:n  asiakasyhteysrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Koti ja Kontu LKV:n yhteystietolomakkeet näillä kotisivuilla tallentavat tietoa kiinteistövälityksen liiketoimintaa varten täyttäen

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset, esim. seuraavissa asioissa:

Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito

Laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet

Suoramarkkinointi sähköisesti sekä tekstiviestein, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa.

Visiokolmio Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

 1. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero

Yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-  ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten

 1. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot päivitetään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä henkilöiltä ja oikeushenkilöiltä itseltään saatujen tietojen perusteella. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää VRK:n väestötietojärjestelmää ja Postin osoitetietojärjestelmää sekä muita vastaavia julkisia ja yksityisiä rekistereitä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Visiokolmio Oy voi käyttää tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet:

 1. Manuaalinen aineisto:

Ei manuaalista aineistoa

 1. ATK:lle talletetut tiedot:

Rekisteriä ylläpidetään salatulla, palomuurin suojaamalla alueella käyttäjätunnusten ja salasanojen takana.